Chemické pokusy

Leméryho sopka

Váš prohlížeč nepodporuje QuickTime video.
Potíže odstraníte instalací nejnovější verzi Quicktime Playeru

Pomůcky

baňka 1000 ml, zátka s odvodnou trubičkou, stojan, kahan, azbestová síťka

Chemikálie

prášková sírarn
železný prach

Postup

Na stechiometrickou směs práškové síry a železného prachu se do litrové baňkyrnopatřené zátkou s odvodnou trubičkou vytaženou v kapiláru nalije vroucírnvoda.

Rovnice

Fe + S → FeS

Vysvětlení

Uvolněným teplem při exotermní reakci se vyvolá var vody a její páry začnournunikat trubicí. V baňce se voda živě vaří a obsah je černošedě zbarven.

Metodické poznámky

rnrn

Síru a železný prach je nutné dobře promíchat. Voda musí vřít.

Zpět na seznam pokusů