<<  <   1 - 15   >  >>
  český názevvzestupně anglický název vzorec tvrdost hustota kryst. soustava
Adamin Adamin Adamite Zn2(AsO4)(OH) 3.5 4.2 - 4.4 kosočtverečná
Akantit Akantit Acanthite Ag2S 7.0 - 7.4 2.0 - 2.5 jednoklonná
Albit Albit Albite Na[AlSi3O8] 6.0 2.6 jednoklonná
Alexandrit Alexandrit Alexandrite Al2BeO4 8.5 3.6 - 3.7 kosočtverečná
Almandin Almandin Almandine Fe3Al2[SiO4]3 7.0 - 7.5 4.1 - 4.3 čtverečná
Amazonit Amazonit Amazonite K[AlSi3O8] 6.0 2.5 trojklonná
Anatas Anatas Anatase TiO2 5.5 - 6.0 3.8 - 3.9 čtverečná
Andaluzit Andaluzit Andalusite Al2[O|SiO4] 7.0 - 7.5 3.1 - 3.2 kosočtverečná
Antimonit Antimonit Stibnite Sb2S3 2.5 7.3 - 7.6 kosočtverečná
Apatit Apatit Apatite Ca5[F(PO4)3] 5.0 3.1 šesterečná
Arzén Arzén Arsenic As 3.0 5.7 - 5.8 šesterečná
Arzenopyrit Arzenopyrit Arsenopyrite FeAsS 5.5 - 6.0 5.9 - 6.2 jednoklonná
Barrandit Barrandit Strengite (Al,Fe)PO4.2H2O 4.5 2.5 kosočtverečná
Baryt Baryt Barite BaSO4 3.0 - 3.5 4.4 kosočtverečná
Biotit Biotit Biotite K2(Mg,Fe,Mn)3(OH,F)2(AlSi3O10) 2.5 - 3.0 2.8 - 3.2 jednoklonná
<<  <   1 - 15   >  >>