Příklady z obecné a fyzikální chemie

Molární veličiny

 • teorie a vzorové příklady (pdf)
 • zadání dalších příkladů (pdf)

Výpočet obsahu prvků ve sloučenině

 • teorie a vzorové příklady (pdf)
 • zadání dalších příkladů (pdf)

Vzorce sloučenin

 • teorie a vzorové příklady (pdf)
 • zadání dalších příkladů (pdf)

Výpočet podle chemických rovnic

 • teorie a vzorové příklady (pdf)
 • zadání dalších příkladů (pdf)

Roztoky

 • teorie a vzorové příklady (pdf)
 • zadání dalších příkladů (pdf)

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

 • teorie a vzorové příklady (pdf)
 • zadání dalších příkladů (pdf)

Chemické rovnice

 • teorie a vzorové příklady (pdf)
 • zadání dalších příkladů (pdf)

Termochemie

 • teorie a vzorové příklady (pdf)
 • zadání dalších příkladů (pdf)