<<  <   1 - 15   >  >>
  český název anglický název vzorec tvrdostvzestupně hustota kryst. soustava
Rtuť Rtuť Mercury Hg 0.0 13.6 trigonální
Molybdenit Molybdenit Molybdenite MoS2 1.0 - 1.5 4.6 - 4.7 šesterečná
Kermezit Kermezit Kermesite Sb2S2O 1.0 - 1.5 4.6 trojklonná
Palygorskit Palygorskit Palygorskite (Mg,Al)2[OH|Si4O10].4H2O 1.0 - 2.0 2.1 - 2.3 jednoklonná
Montmorillonit Montmorillonit Montmorillonite (Al,Mg)[(OH)2|Si4O10].(Na,Ca)x.4H2O 1.0 - 2.0 2.0 - 3.0 jednoklonná
Salmiak Salmiak Sal-Amoniac NH4Cl 1.0 - 2.0 1.5 krychlová
Grafit Grafit Graphite C 1.0 - 2.0 2.0 - 2.2 šesterečná
Vivianit Vivianit Vivianite Fe3(PO4)2.8H2O 1.5 - 2.0 2.6 - 2.7 jednoklonná
Realgar Realgar Realgar As4S4 1.5 - 2.0 3.5 - 3.6 jednoklonná
Sádrovec Sádrovec Gypsum CaSO4.2H2O 1.5 - 2.0 2.3 - 2.4 jednoklonná
Halit Halit Halite NaCl 2.0 2.1 - 2.2 krychlová
Zippeit Zippeit Zippeite [6UO2|3(OH)2|3SO4].12H2O+3H2O 1.0 - 3.0 2.5 jednoklonná
Muskovit Muskovit Muscovite KAl2[(OH,F)2|AlSi3O10] 2.0 - 2.5 2.7 - 2.8 jednoklonná
Cinabarait Cinabarait Cinnabarite HgS 2.0 - 2.5 8.1 trigonální
Borax Borax Borax Na2[B4O5(OH)4]*8H2O 2.0 - 2.5 1.7 - 1.8 jednoklonná
<<  <   1 - 15   >  >>