<<  <   1 - 15   >  >>
  český název anglický název vzorec tvrdost hustotavzestupně kryst. soustava
Salmiak Salmiak Sal-Amoniac NH4Cl 1.0 - 2.0 1.5 krychlová
Borax Borax Borax Na2[B4O5(OH)4]*8H2O 2.0 - 2.5 1.7 - 1.8 jednoklonná
Tinkal Tinkal Tincalconite Na2[B4O5(OH)4].8H2O 2.0 - 2.5 1.7 - 1.8 jednoklonná
Gaylussit Gaylussit Gaylussite Na2Ca(CO3)2.5H2O 2.0 - 3.0 1.9 jednoklonná
Chabazit Chabazit Chabazite (Ca,Na2)[Al2Si4O12].6H2O 4.0 - 5.0 2.0 - 2.1 trigonální
Grafit Grafit Graphite C 1.0 - 2.0 2.0 - 2.2 šesterečná
Heulandit Heulandit Heulandite Ca[Al2Si7O18].6H2O 3.5 - 4.0 2.1 - 2.2 jednoklonná
Halit Halit Halite NaCl 2.0 2.1 - 2.2 krychlová
Phillipsit Phillipsit Phillipsite KCa[Al3Si5O16].6H2O 4.0 - 4.5 2.1 - 2.2 jednoklonná
Stilbit Stilbit Stilbite Ca[Al2Si7O18].7H2O 3.5 - 4.0 2.1 - 2.2 jednoklonná
Opál Opál Opal SiO2.nH2O 5.5 - 6.5 1.9 - 2.5 amorfní
Whewellit Whewellit Whewellite Ca[C2O4].H2O 2.5 2.2 jednoklonná
Hydromagnezit Hydromagnezit Hydromagnesite Mg5[OH|(CO3)2]2.4H2O 3.5 2.2 jednoklonná
Palygorskit Palygorskit Palygorskite (Mg,Al)2[OH|Si4O10].4H2O 1.0 - 2.0 2.1 - 2.3 jednoklonná
Laumontit Laumontit Laumontite Ca[AlSi2O6]2.4H2O 3.5 - 4.0 2.2 - 2.3 jednoklonná
<<  <   1 - 15   >  >>