Chemické pokusy

Amoniaková fontána

Váš prohlížeč nepodporuje QuickTime video.
Potíže odstraníte instalací nejnovější verzi Quicktime Playeru

Pomůcky

suchá baňka, zátka s tryskou, pneumatická vana, aparatura na vývoj amoniaku (stojan s držákem, frakční baňka, hadička)

Chemikálie

fenolftalein
koncentrovaný roztok amoniaku (NH3)
pevný hydroxid sodný (NaOH)

Postup

Do frakční baňky nasypeme pevný hydroxid sodný, přilijeme amoniak a uzavřeme. Hadičku vedenou z frakční baňky dáme do druhé baňky a zachytáváme vyvíjený amoniak. Baňku naplněnou amoniakem uzavřeme zátkou s tryskou a otočíme ji dnem vzhůru do pneumatické vany, která je naplněná vodou, do níž jsme přidali několik kapek fenolftaleinu. Amoniak se ve vodě rozpustí a vzniklým podtlakem do baňky tryská voda, která se zároveň barví do červena.

Rovnice:

NH3 + H2O → NH4OH

Vysvětlení

Rozpustnost amoniaku ve vodě způsobí v baňce podtlak a následné nasávání vody do baňky. Červenou barvu pak zapříčiní fenolftalein v zásaditém prostředí.

Metodické poznámky

Pokus nemusí fungovat dobře. Je opravdu důležité mít suchou baňku, do které vyvíjíme amoniak. Zátka s tryskou musí dobře těsnit. Objem pneumatické vany musí být větší než objem baňky. Také se nám více osvědčila krátká tryska. Největší problémy jsou asi s vývinem amoniaku. Doporučujeme pracovat s rouškou.

Zpět na seznam pokusů