Chemické pokusy

Sopka II

Váš prohlížeč nepodporuje QuickTime video.
Potíže odstraníte instalací nejnovější verzi Quicktime Playeru

Pomůcky

třecí miska, váhy, azbestová síťka, kahan

Chemikálie

dichroman amonný (NH4)2Cr2O7)
dusičnan draselný (KNO3)
škrob

Postup

Smísíme stejné váhové poměry dichromanu amonného a dusičnanu draselného v třecí misce a zvlhčíme několika kapkami vody, až vznikne hustá kaše. Do této kaše přimísíme škrob a ze směsi uhněteme váleček. Váleček poté položíme na nehořlavou podložku a zapálíme kahanem. Po zapálení válečku z něj začnou sršet jiskry, hmota pomalu žhne a její objem se zvětšuje. V místech hoření vzniká zelený útvar podobný mechu.

Rovnice

(NH4)2Cr2O7 Cr2O3 + N2 + 4 H2O

Vysvětlení

Vznikající zelená hmota je tvořená směsí oxidu chromitého se škrobem.

Metodické poznámky

Chvíli trvá než se vyrobí válečky. Pokus je ale jednoduchý a efektní. Čím je váleček větší, tím je toho více vidět.

Zpět na seznam pokusů