protonové číslo 10
relativní atomová hmotnost 20.179
elektronegativita -
elektronová konfigurace [He]2s22p6
hustota (g·cm-3) 0.8999 (za standardních podmínek)
teplota tání (°C) -248.6
teplota varu (°C) -246.0

Neon (10Ne)

historie

  • Ramsay a M. W. Travers izolovali neon nízkoteplotní destilací zkapalněného vyduchu
  • název z řeckého néon - nový

výskyt

  • v zemské atmosféře (1,8 ml ve 100 l vzduchu)

průmyslová výroba

  • vedlejší produkt při frakční destilaci vzduchu

fyzikální vlastnosti

  • monoatomické molekuly
  • bezbarvý, bez chuti, bez zápachu

chemické vlastnosti

  • chemicky mimořádně netečný plyn
  • netvoří žádné sloučeniny

užití

  • převážně na plnění žárovek, osvětlovacích trubic a výbojek
  • ve výbojkách se používá ve směsi s heliem nebo parami rtuti