značka název relativní atomová hmotnost elektronegativita skupina/perioda elektronová konfigurace hustota (g·cm-3) teplota tání (°C) teplota varu (°C)
zobrazit 1H Vodík 1,0078 2,2 I.A / 1. 1s1 0,0898 -259,0 -253,0
zobrazit 2He Helium 4.002 - VIII. A / 1. 1s2 0.1785 (standardní podmínky) -272.2 -268.9
zobrazit 3Li Lithium 6.000 1.0 I. A / 2. [He]2s1 0.53 180.50 1347.0
zobrazit 4Be Beryllium 9.012 1.5 II.A / 2. [He]2s2 1.85 1287.0 2500.0
zobrazit 5B Bor 10.810 2.0 III. A / 2. [He]2s22p1 2.35 2180.0 3650.0
zobrazit 6C Uhlík 12.011 2.5 IV. A / 2. [He]2s22p2 3.51 (diamant) 4100.0 4827.0
zobrazit 7N Dusík 14.006 3.1 V.A / 2. [He]2s22p3 - -210.0 -195.8
zobrazit 8O Kyslík 15.995 3.5 VI. A / 3. [He]2s22p4 1.426 (-252.5 °C) -218.4 -182.96
zobrazit 9F Fluor 18.998 4.1 VII. A / 2. [He]2s22p5 1.513 (kapalný) -218.6 -188.1
zobrazit 10Ne Neon 20.179 - VIII. A / 2. [He]2s22p6 0.8999 (za standardních podmínek) -248.6 -246.0
zobrazit 11Na Sodík 22.989 1.0 I. A / 3. [Ne]3s1 0.97 97.80 881.40
zobrazit 12Mg Hořčík 24.305 1.2 II. A / 3. [Ne]3s2 1.74 649.00 1105.0
zobrazit 13Al Hliník 26.982 1.5 III. A / 3. [Ne]3s23p1 2.69 660.37 2467.0
zobrazit 14Si Křemík 28.090 1.7 IV.A / 3. [Ne]3s23p2 2.34 1420.0 3280.0
zobrazit 15P Fosfor 30.974 2.1 V.A / 3. [Ne]3s23p3 1.82 44.10 280.50
zobrazit 16S Síra 32.06 2.58 VI. A / 3. [Ne]3s23p4 2.069 (kosočtverečná); 1.958 (jednoklonná) 112.8 (kosočtverečná); 118.95 (jednoklonná) 444.55
zobrazit 17Cl Chlor 35.453 2.8 VII.A / 3. [Ne]3s23p5 1.655 (kapalný) -101.0 -34.00
zobrazit 18Ar Argon 39.948 - VIII. A / 3. [Ne]3s23p6 1.784 (za standardních podmínek) -189.3 -185.3
zobrazit 19K Draslík 39.098 0.9 I. A / 4. [Ar]4s1 0.86 63.20 765.50
zobrazit 20Ca Vápník 40.080 1.0 II. A / 4. [Ar]4s2 1.55 839.00 1494.0
zobrazit 21Sc Skandium 44.960 1.2 III. B / 4. [Ar]4s23d1 3.10 1540.0 2730.0
zobrazit 22Ti Titan 47.880 1.5 IV. B / 4. [Ar]4s23d2 4.50 1667.0 3285.0
zobrazit 23V Vanad 50.940 1.6 V. B / 4. [Ar]4s23d3 6.11 1920.0 3350.0
zobrazit 25Mn Mangan 54.940 1.6 VII. B / 4. [Ar]4s23d5 7.43 1240.0 2150.0
zobrazit 26Fe Železo 55.850 1.6 VIII. B / 4. [Ar]4s23d6 7.87 1540.0 2870.0
zobrazit 27Co Kobalt 58.930 1.7 VIII. B / 4. [Ar]4s23d7 8.83 1490.0 2900.0
zobrazit 28Ni Nikl 58.700 1.7 VIII. B / 4. [Ar]4s23d8 8.90 1450.0 2790.0
zobrazit 29Cu Měď 63.540 1.7 I. B / 4. [Ar]4s23d9 8.93 1080.0 2570.0
zobrazit 30Zn Zinek 65.380 1.7 II. B / 4. [Ar]4s23d10 7.13 420.00 906.00
zobrazit 31Ga Gallium 69.720 1.8 III. A / 4. [Ar]3d104s24p1 5.90 29.78 2403.0
zobrazit 32Ge Germanium 72.590 2.0 IV.A / 4. [Ar]3d104s24p2 5.32 945.00 2850.0
zobrazit 33As Arsen 74.922 2.2 V.A / 4. [Ar]3d104s24p3 5.78 816.00 (3.91 MPa) 615 (sublimuje)
zobrazit 34Se Selen 78.96 2.4 VI. A / 4. [Ar]3d104s24p4 4.289 217 685
zobrazit 35Br Brom 79.904 2.7 VII. A / 4. [Ar]3d104s24p5 3.19 -7.25 59.90
zobrazit 36Kr Krypton 83.800 - VIII. A / 4. [Ar]4s23d104p6 - -157.2 -153.3
zobrazit 37Rb Rubidium 85.468 0.9 I. A / 5. [Kr]5s1 1.53 39.00 688.00
zobrazit 38Sr Stroncium 87.620 1.0 II. A / 5. [Kr]2s2 2.63 768.00 1381.0
zobrazit 39Y Yttrium 88.910 1.1 III. B / 5. [Kr]5s24d1 4.47 1530.0 3264.0
zobrazit 40Zr Zirkonium 91.220 1.2 IV. B / 5. [Kr]5s24d2 6.51 1850.0 4500.0
zobrazit 41Nb Niob 92.910 1.2 V. B / 5. [Kr]5s24d3 8.57 2480.0 4860.0
zobrazit 42Mo Molybden 95.940 1.3 VI. B / 5. [Kr]5s24d4 10.20 2620.0 4650.0
zobrazit 45Rh Rhodium 102.910 1.4 VIII. B / 5. [Kr]5s24d7 12.40 1960.0 4500.0
zobrazit 46Pd Palladium 106.420 1.3 VIII. B / 5. [Kr]5s24d8 12.00 1550.0 2970.0
zobrazit 47Ag Stříbro 107.870 1.4 I. B / 5. [Kr]5s24d9 10.50 962.00 2170.0
zobrazit 48Cd Kadmium 112.410 1.5 II. B / 5. [Kr]5s24d10 8.65 321.00 765.00
zobrazit 49In Indium 114.820 1.5 III. A / 5. [Kr]4d105s25p1 7.31 156.61 2080.0
zobrazit 50Sn Cín 118.690 1.7 IV.A / 5. [Kr]4d105s25p2 5.77 232.00 2623.0
zobrazit 51Sb Antimon 121.750 1.8 V.A / 5. [Kr]4d105s25p3 6.70 630.70 1587.0
zobrazit 53I Jod 126.905 2.2 VII. A / 3. [Kr]4d105s25p5 4.94 113.60 185.20
zobrazit 54Xe Xenon 131.290 - VIII. A / 5. [Kr]5s24d105p6 0.01 -157.2 -153.3
zobrazit 55Cs Cesium 132.905 0.9 I. A / 6. [Xe]2s1 1.90 28.50 705.00
zobrazit 56Ba Barium 137.330 1.0 II. A / 6. [Xe]6s2 3.62 727.00 1850.0
zobrazit 57La Lanthan 138.910 1.1 III. B / 6. [Xe]6s25d1 6.17 920.00 3470.0
zobrazit 72Hf Hafnium 178.490 1.3 IV. B / 6. [Xe]6s24f145d2 13.28 2220.0 4450.0
zobrazit 73Ta Tantal 180.950 1.3 V. B / 6. [Xe]6s24f145d3 16.60 2980.0 5510.0
zobrazit 77Ir Iridium 192.220 1.5 VIII. B / 6. [Xe]6s24f145d7 22.50 2450.0 5300.0
zobrazit 78Pt Platina 195.080 1.4 VIII. B / 6. [Xe]6s24f145d8 21.40 1770.0 4530.0
zobrazit 79Au Zlato 196.970 1.4 I. B / 6. [Xe]6s24f145d9 19.30 1060.0 2860.0
zobrazit 80Hg Rtuť 200.590 1.4 III. B / 6. [Xe]6s24f145d10 13.50 -38.80 356.00
zobrazit 81Tl Thallium 204.383 1.4 III. A / 6. [Ar]4f145d106s26p1 11.85 303.50 1457.0
zobrazit 82Pb Olovo 207.200 1.5 IV. A / 6. [Ar]4f145d106s26p2 11.34 327.00 1751.0
zobrazit 83Bi Bismut 208.980 1.7 VI.A / 6. [Xe]4f145d106s26p3 9.91 271.40 1564.0
zobrazit 85At Astat 210.000 1.9 VII. A / 6. [Xe]4f145 d106s26p5 - - -
zobrazit 87Fr Francium 223.000 0.9 I. A / 7. [Rn]7s1 - 300.15 950.15
zobrazit 88Ra Radium 226.025 1.0 II. A / 7. [Rn]7s2 5.50 700.00 1700.0