protonové číslo 77
relativní atomová hmotnost 192.22
elektronegativita 1.5
elektronová konfigurace [Xe]6s24f145d7
hustota (g·cm-3) 22.50
teplota tání (°C) 2450.0
teplota varu (°C) 5300.0

Iridium (77Ir)

výskyt


  stejný jako u Os

průmyslová výroba


  Výroba stejná jako u Rh, Ru, Os.

fyzikální vlastnosti

 • bílý, lesklý kov, velmi tvrdý, ale zároveň křehký
 • kujný až v bílém žáru
 • velká hustota a vysoká teplota tání

chemické vlastnosti

 • v červeném žáru reaguje s kyslíkem a halogeny
 • odolný vůči kyselinám, nevyjímaje ani lučavku královskou
 • tavení s Na2O2 nebo se směsí KOH + KNO3 vzniká IrO2, látka rozpustná v lučavce královské
 • chemicky odolné, předčí i platinu

užití

 • součást tvrdých slitin
 • součást elektrod Pt/Ir dlouhé životnosti a svíček pro spalovací motory
 • výroba kelímků a jiných zařízení
 • iridiová čerň - jemně rozptýlené iridium - katalyzátor

sloučeniny

 • Iridium je ve sloučeninách dvojmocné až šestimocné.
 • halogenidy
  • IrF6 (žlutý) - těkavý, mimořádně reaktivní, způsobuje korozi, připravuje se přímým slučováním prvků
  • IrF5
   • (žlutý) - vzniká odštěpením fluoru z IrF6
   • velmi reaktivní
   • snadno polymeruje (n=4)
  • IrF4 (tmavě hnědý), IrF3 (černý), IrCl3 (červený), IrBr3 (červenohnědý), IrI3 (tmavě hnědý)
 • oxidy
  • IrO2
   • připravuje se zahříváním kovu v proudu kyslíku
  • Ir2O3
   • snadno podléhá oxidaci na IrO2
   • vzniká tavením K2[IrCl6] s Na2CO3 nebo v hydratovaném stavu působením KOH na vodný roztok K3[IrCl6] v atmosféře CO2
 • komplexní sloučeniny
  • [IrX6]2- (X = F, Cl, Br)
   • stálé, jejich zabarvení se mění v závislosti na atomové hmotnosti X od červené až k modročerné
  • Halogenidované ionty koordinované v aniontu [IrX6]2- podléhají ve vodném roztoku výměně za molekuly rozpouštědla, při které vzniká řada aqua-halogenkomplexů.
  • trojjaderné komplexy
   • K10[Ir3O(SO4)9]·3H2O
    • zahříváním směsi Na2[IrCl6] a K2SO4 ve vroucí koncentrované H2SO4
    • oxokomplex obsahuje jako centrální ion 1IrIV a 2IrIII
   • K4[Ir3(H2O)3N(SO4)6]
    • zahříváním směsi Na3[IrCl6] a (NH4)2SO4 k varu v koncentrované H2SO4
    • nitridový komplex obsahuje 2IrIV a 1IrIII