protonové číslo 29
relativní atomová hmotnost 63.54
elektronegativita 1.7
elektronová konfigurace [Ar]4s23d9
hustota (g·cm-3) 8.93
teplota tání (°C) 1080.0
teplota varu (°C) 2570.0

Měď (29Cu)

výskyt

 • volná
  • USA
  • Afrika
  • Rusko
 • ve sloučeninách
  • chalkozin Cu2S
  • chalkopyrit CuFeS2
  • kuprit Cu2O
  • malachit CuCO3·Cu(OH)2
  • azurit 2CuCO3·Cu(OH)2
  • součást hemocyaninu (měkkýši)

průmyslová výroba


  Oxidické měďnaté rudy se zpracovávají na kov přímou redukcí koksem za vysoké teploty. Hlavní produkce však vychází ze sulfidických rud obsahujících železo, které jsou obvykle chudé na obsah mědi. Vytěžená ruda se drtí, koncentruje, takže obsah Cu stoupne na 15 až 20% (závažným problémem z ekologické hlediska jsou jemné rozdrcené odpady představující miliony tun). Ke koncentrátu se přidává křemen a směs se při 1400 °C taví. V rudě obsažený FeS, který se snadněji převede na oxid než Cu2S, vytváří s pítomným křemenem křemičitanovou strusku. pod kterou se usazuje měděný lech tvořený převážně Cu2S a FeS. Dalším vháněním vzduchu se převede zbývající FeS na FeO a dále do strusky, kdežto Cu2S se zčásti přeměňuje na Cu2O a dále na Cu
3FeS + 3O2 ® 2FeO + 2SO4
2Cu2S + 3O2 ® 2Cu2O + 2SO4
2Cu2O + Cu2S ® +Cu + SO4
Surová měď "čená měď" se čistí elektrolyticky. Anoda - surová měď, elektrolyt - okyselený roztok CuSO4, katoda - čistá měď. Nečistoty se hromadí v okolí anody jako "anodické kaly", cenný zdroj Ag, Au a dalších drahých kovů.

fyzikální vlastnosti

 • kov červené barvy
 • vytepán ve fólii propouští zelené světlo
 • kujný, tažný
 • vodič elektřiny a tepla
 • 2 stabilní izotopy

chemické vlastnosti

 • za vyšší teploty se oxiduje na Cu2O a CuO
 • ochotně se slučuje s halogeny
 • za vyšší teploty se sírou, selenem a fosforem
 • reaguje s kyselinou dusičnou
  • zředěná : 3Cu + 8HNO3 ® 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
  • konc.: Cu + 4HNO3 ® Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
 • reaguje s koncentrovanou kyselinou sírovou
  Cu + 2H2SO4 ® CuSO4 + SO2 + 2H2O
 • dlouhým působením vzduchu (O2, CO2, vlhkost) se potahuje vrstvou zeleného zásaditého uhličitanu měďnatého - měděnkou

užití

 • výroba elektrických vodičů
 • přísada do mincovních slitin
 • výroba slitin
  • bronz (Cu, Sn)
  • mosaz (Cu, Zn)
  • speciální slitiny (Ni, Cu)

sloučeniny

 • CuI
  • halogenidy
   • CuCl, CuBr, CuI
   • nerozpustné ve vodě
   • vznikají redukcí halogenidů měďnatých
   • CuCl - katalyzátor
   • CuCl + HCl ® H[CuCl2] - kys. dichlorměďná
  • kyanid (CuCN)
   • vytváří komplexní ionty v roztocích alkalických kyanidů
    CuCN + 3CN- ® [Cu(CN)4]3- - anion terakynoměďnatý
  • oxid (Cu2O)
   • nerozpustný v H2O
   • ve sklářství
   • důkaz cukrů (Fehlingův roztok)
 • CuII
  • halogenidy
   • CuF2, CuCl2, CuBr2
   • vznik přímou syntézou za tepla
   • CuCl2
    • syntézy v organické chemii
    • pyrotechnika
    • komplexní sloučeniny s HCl
     CuCl2 + HCl ® H[CuCl3] - kys. trichloroměďnatá
     CuCl2 + 2HCl ® H2[CuCl4] - kys. tetrachloroměďnatá
  • oxid (CuO)
   • vznik oxidačí mědi nebo tepelných rozkladem Cu(NO3)2, Cu(OH)2
   • hnědočerný prášek
   • nerozpustný ve vodě
   • reaguje se zředěnými kyselinami za vzniku měďnatých solí
   • sklářství, výroba emailu - barví se jím na modro a zeleno, v přítomnosti redukčního činidla (např. SnO) na červeno
   • elementární analýza v organické chemii - oxidační činidlo
  • hydroxid (Cu(OH)2)
   • Cu2+ + 2OH- ® Cu(OH)2 - světle modrá sraženina
   • rozpouští se v kyselinách, jelikož je poněkud amfoterní povahy, je také rozpustný v roztocích alkalických hydroxidů - modré roztoky
   • reaguje s NH3
    Cu(OH)2 + 4NH3 ® [Cu(NH3)4](OH)2
    hydroxid tetraamminměďnatý = Schweizerovo činidlo
   • rozpouští celulózu
   • při výrobě umělého hedvábí
  • modrá skalice (CuSO4·5H2O)
   • rozpustná ve vodě
   • nerozpustná v alkoholu
   • zhříváním
    CuSO4·5H2O ® CuSO4·3H2O ® CuSO4·H2O ® CuSO4 ® CuO + SO3
   • nejdůležitější měďnatá sůl
   • v galvanotechnice
   • fungicid (moření osiv, ošetření brambor, vinařství, ovocnářství)
   • algicid - úprava vody
   • reaguje s NH3
    CuSO4(aq) + 4NH3 ® [Cu(NH3)4]SO4
  • dusičnan měďnatý (Cu(NO3)2)
   • příprava Cu + 4HNO3 ® Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
   • bezbarvá látka
   • povrchová úprava železa
   • Cu(NO3)2·6H2O - modrá krystalická látka