protonové číslo 3
relativní atomová hmotnost 6
elektronegativita 1.0
elektronová konfigurace [He]2s1
hustota (g·cm-3) 0.53
teplota tání (°C) 180.50
teplota varu (°C) 1347.0

Lithium (3Li)

historie

 • objeven v roce 1817 J. A. Arfvedsonem
 • název lithium z řeckého litos = kámen
 • kov izoloval Davy v roce 1818 z roztaveného Li2O

výskyt

 • petalit - LiAlSi4O10
 • spodumen - LiAlSi2O6
 • lepidolit - K2Li3Al4Si7O21(OH,F)3
 • v některých minerálních vodách

průmyslová výroba

 • spodumen se zahřívá a promývá kyselinou sírovou
 • z výluhu se získá LiSO4 · H2O, na který se působí HCl a Na2CO3
 • lithium se převede na uhličitan a chlorid
 • z chloridu se získává elektrolyticky

fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý kov
 • měkký, tažný
 • tvrdší než sodík
 • krystaluje v kubické prostorově centrované soustavě
 • má nejmenší hustotu ze všech pevných látek za normální teploty
 • velká tepelná a elektrická vodivost

chemické vlastnosti

 • na čerstvém řezu lesklý
 • na vzduchu se lesk rychle ztrácí (reakcí s O2 a vlhkostí)
 • méně reaktivní než ostatní alkalické kovy
 • reaguje s vodíkem - vzniká hydrid lithný(LiH):
  2Li + H2 → 2LiH
 • ochotně reaguje s vodou:
  2Li + 2H2O → 2LiOH + H2
 • reakcí s kyslíkem vzniká oxid lithný (Li2O) a peroxid lithný (Li2O2)
 • přímo se slučuje s halogeny, sírou, dusíkem, uhlíkem a křemíkem:
  6Li + N2 → 2Li3N
  2Li + X2 → 2LiX
 • rozpouští se v kapalném amoniaku
 • barví plamen karmínově

užití

 • přidává se do olova - zvyšuje tvrdost ložisek
 • výroba hliníkových slitin s velkou pevností a malou hustotou - letecké konstrukce
 • slitiny s hořčíkem - pancéřové desky, součástky družic a raketoplánů
 • akumulátory (Li|FeSx) - zdroj energie pro elektrické automobily

sloučeniny

 • hydrid lithný (LiH)
  • vzniká přímou syntézou
  • bílá látka
  • tepelně stálý
  • vodou se rozkládá na hydroxid a vodík
   LiH + H2O → LiOH + H2
  • využívá se k přípravě vodíku
 • tetrahydridohlinitan lithný (LiAlH4)
  • redukční činidlo v organické chemii
 • halogenidy (LiX)
  • připravují se reakcí hydroxidu nebo uhličitanu s halogenvodíkovou kyselinou
   LiOH + HX → LiX + H2O
   Li2CO3 + 2HX → 2LiX + H2O + CO2
  • krystalizují jako trihydráty (LiX·3H2O)
   • fluorid lithný (LiF)
    • nepatrně rozpustný
    • využívá se v rentgenové dozimetrii
   • chlorid, bromid, jodid lithný (LiCl, LiBr, LiI)
    • dobře rozpustné ve vodě a organických rozpouštědlech
    • silně hygroskopické
 • oxid lithný (Li2O)
  • vzniká zahříváním hydroxidu lithného (LiOH) nebo uhličitanu lithného (Li2CO3) na 800°C v atmosféře suchého vodíku:
   2LiOH → Li2O + H2O
   Li2CO3 → Li2O + CO2
  • čistý oxid se připraví termickým rozkladem peroxidu lithného (Li2O2) za teploty 450°C
  • bílá látka
  • tepelně stálá do 500°C
 • peroxid lithný (Li2O2)
  • příprava reakcí hydroxidu lithného (LiOH) s peroxidem vodíku (H2O2):
   LiOH·H2O + H2O2 → LiOOH·H2O + H2O
   2LiOOH·H2O → Li2O2 + H2O2 + 2H2O
  • bílá krystalická látka
  • termodynamicky stálá
  • zahřátím nad 195°C se rozkládá na Li2O
 • hydroxid lithný (LIOH)
  • příprava reakcí hydroxidu barnatého (Ba(OH)2)se síranem lithným (Li2SO4):
   Li2SO4 + Ba(OH)2 → 2LiOH + BaSO4
  • odpařováním roztoku vzniká monohydrát LiOH·H2O
  • silná zásada
  • méně rozpustný než ostatní hydroxidy alkalických kovů
  • absorbuje oxid uhličitý a sulfan - vznikají uhličitan (hydrogenuhličitan), sulfid (hydrogensulfid):
   2LiOH + CO2 → Li2CO3 + H2O
   LiOH + CO2 → LiHCO3
   2LiOH + H2S → Li2S+ 2H2O
   LiOH + H2S → LiHS + H2O
  • užití - absorpce CO2 - uzavřené prostory (kosmické kabiny, ponorky)
 • dusičnan lithný (LiNO3)
  • příprava – reakcí hydroxidu (LiOH) nebo uhličitanu (Li2CO3) se zředěnou kyselinou dusičnou:
   LiOH + HNO3 → LiNO3 + H2O
   Li2CO3 + 2HNO3 → 2LiNO3 + H2O + CO2
  • hygroskopická látka
  • dobře rozpustná
  • užití – do červených světlic, pyrotechnika (ohňostroje)
 • uhličitan lithný (Li2CO3)
  • příprava – reakcí iontů lithných s ionty uhličitanovými:
   (NH4)2CO3 + 2LiCl → Li2CO3 + 2NH4Cl
  • bílá látka
  • málo rozpustná
  • užití
   • výroba porcelánu
   • výroba speciálních bezpečnostních skel
   • výroba hliníku (snižuje teplotu tání)
   • lékařství - proti maniakálně depresivní psychóze (denní dávka 1 až 2 g)