protonové číslo 48
relativní atomová hmotnost 112.41
elektronegativita 1.5
elektronová konfigurace [Kr]5s24d10
hustota (g·cm-3) 8.65
teplota tání (°C) 321.00
teplota varu (°C) 765.00

Kadmium (48Cd)

výskyt

 • greenockit CdS
 • zinkové rudy s obsahem 0,2 - 0,4% Cd

průmyslová výroba


  Při výrobě zinku, oddestiluje se dříve než Zn (Cd je těkavější).

fyzikální vlastnosti

 • stříbrná pevná látka s namodralým leskem
 • tažný kov
 • ion kademnatý je bezbarvý a jedovatý

chemické vlastnosti

 • na vlhkém vzduchu ztrácí lesk
 • slučuje se s kyslíkem, sírou, fosforem, při zahřívání i s halogeny
 • v neoxidujících kyselinách se rozpouští za vývoje H2
 • s oxidujícími kyselinami je reakce složitější
 • méně reaktivní než zinek

užití

 • antikorozní povlaky
 • slitiny
 • výroba článků
 • některé jeho sloučeniny - stabilizátory, např. k ochraně PVC před degradací působením ultrafialového nebo tepelného záření
 • v laboratoři k přípravě H2
 • atomové reaktory - bezpečnostní a regulační tyče

sloučeniny

 • halogenidy
  • CdF2, CdCl2, CdI2
   • bílé
  • CdBr2 - světle žlutý
  • rozpustné kromě CdF2
  • připravují se působením HCl, Br2, I2, F2 na zahřátý kov
  • mají tendenci tvořit komplexní ionty např. [CdCl4]2-
 • oxid (CdO)
  • přímou syntézou prvků
  • bazičtější než ZnO
  • snadno se rozpouští v kyselinách
  • v alkalických hydroxidech se rozpouští obtížně
  • užití
   • dekorativní sklo a emaily
   • Ni-Cd akumulátory
   • katalyzátor hydrogenačních a dehydrogenačních reakcí
 • hydroxid (Cd(OH)2)
  • z kademnatých solí působením alkalických hydroxidů
   CdCl2 + 2NaOH ® Cd(OH)2 + 2NaCl
  • bílá sraženina
  • působením velmi koncentrovaných alkalických hydroxidů
   Cd(OH)2 + 2NaOH ® Na2[Cd(OH)4] - tetrahydroxokademnatan sodný
  • použití jako oxid
 • sulfan (CdS)
  • nejdůležitější sloučenina kadmia
  • příprava
   CdSO4 + Na2S ® CdS + Na2SO4
  • žlutá barva (kadmiová žluť)
  • přidáním CdSe, ZnS, HgS k CdS - tepelně stálé pigmenty zářivých barev od světle žluté do tmavě červené, koloidní disperze těchto látek se používají k barvení transparentních skel
  • fluoreskující látka
 • síran (CdSO4)
  • rozpuštěním Cd nebo jeho uhličitanu ve zředěné kys. sírové
  • krystalický - CdSO4·8H2O
  • výroba CdS
  • kadmiové galvanické lázně
  • Westonovy články (standart pro měření EMN článků)
  Kadmium je mimořádně toxické v a lidském těle se hromadí v ledvinách a v játrech. Dlouhodobý příjem i velmi malých množství Cd vede k selhání funkce ledvin. Může inhibovat působení enzymů obsahujících Zn tím, že atom Zn v molekule nahradí.