protonové číslo 38
relativní atomová hmotnost 87.62
elektronegativita 1.0
elektronová konfigurace [Kr]2s2
hustota (g·cm-3) 2.63
teplota tání (°C) 768.00
teplota varu (°C) 1381.0

Stroncium (38Sr)

historie

 • v roce 1791 T.C. Hope určil podle zabarvení plamene stroncium v minerálu nalezeném v roce 1787 v olověných dolech poblíž Strontianu (Skotsko)
 • kovové stroncium připravil H. Davy v roce 1808 elektrolýzou vlhkého chloridu strontnatého

výskyt

 • stroncium je patnáctým nejrozšířenějším prvkem zemské kůry
 • celestit - SrSO4
 • stroncianit - SrCO3
 • některé minerální vody

průmyslová výroba

 • z oxidu redukcí hliníkem v evakuované retortě:
  3SrO + 2Al → 3Sr + Al2O3
 • elektroplýzou z roztaveného chloridu strontnatého (SrCl2)

fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý, lesklý, poměrně měkký kov
 • krystalizuje v plošně centrované krychlové soustavě

chemické vlastnosti

 • reaktivnější než vápník
 • reaguje s nekovy (O, H, N, S, C, P, halogeny)
 • s kyslíkem reaguje za vzniku SrO (oxid strontnatý) nebo SrO2 (peroxid strontnatý)
 • rozpouští se v kapalném NH3 a dává sytě modročerný roztok, ze kterého se odpařováním získá amminkomplex [Sr(NH3)6]
  amminkomplex se postupně rozkládá na amidy v přítomnosti katalyzátorů:
  [Sr(NH3)6] → Sr(NH2)2 + 4NH3 + H2
 • reaguje s vodou (živěji než vápník, pomaleji než baryum):
  Sr + 2H2O → Sr(OH)2 + H2
 • barví plamen červeně

užití

 • odplyňování

sloučeniny

 • chlorid strontnatý (SrCl2 )
  • příprava rozpuštěním uhličitanu v kyselině chlorovodíkové:
   SrCO3 + 2HCl → SrCl2 + H2O + CO2
  • krystaluje jako hexahydrát SrCl2·6H2O
  • nepatrně rozpustný v etanolu
 • bromid strontnatý (SrBr2)
 • jodid strontnatý (SrI2)
  • dobře rozpustný v etanolu
  • použivá se v lékařství
 • oxid strontnatý (SrO)
  • příprava tepelným rozkladem uhličitanu, hydroxidu, dusičnanu strontnatého:
   SrCO3 → SrO + CO2
   Sr(OH)2 → SrO + H2O
   Sr(NO3)2 → SrO + N2O5
  • bílá látka
 • peroxid strontnatý (SrO2)
 • znám i ve složení Sr(O2)2
  • příprava reakcí stroncia s kyslíkem za vysokého tlaku
  • užití
   • oxidační a bělící činidlo:
    SrO2 + H2SO4 → SrSO4 + H2O2
    Sr(O2)2 + H2SO4 → SrSO4 + H2O2 + O2
 • hydroxid strontnatý (Sr(OH)2)
  • silná zásada
  • vzniká reakcí oxidu strontnatého s vodou (exotermická reakce):
   SrO + H2O → Sr(OH)2
  • rozpustnější než Ca(OH)2
  • rozpustnost roste s teplotou
  • užití - odcukerňování melasy
 • dusičnan strontnatý (Sr(NO3)2)
  • příprava reakcí oxidu nebo uhličitanu strontnatého s kyselinou dusičnou:
   SrO + 2HNO3 → Sr(NO3)2 + H2O
   SrCO3 + 2HNO3 → Sr(NO3)2 + H2O + CO2
   nebo reakcí dusičnanu sodného s chloridem strontnatým:
   2NaNO3 + SrCl2 → Sr(NO3)2 + 2NaCl
  • krystalizuje jako tetrahydrát Sr(NO3)2·4H2O
  • používá se v zábavné pyrotechnice k barvení ohňů
 • uhličitan strontnatý (SrCO3)
  • příprava reakcí strontnatých iontů s ionty uhličitanovými:
   SrCl2 + Na2CO3 → SrCO3 + 2NaCl
  • bílá látka
  • nepatrně rozpustná ve vodě
  • v přítomnosti CO2 a H2O přechází na hydrogenuhličitan strontnatý Sr(HCO3)2:
   SrCO3 + CO2 + H2O → Sr(HCO3)2
   rozpustnější než SrCO3