protonové číslo 73
relativní atomová hmotnost 180.95
elektronegativita 1.3
elektronová konfigurace [Xe]6s24f145d3
hustota (g·cm-3) 16.60
teplota tání (°C) 2980.0
teplota varu (°C) 5510.0

Tantal (73Ta)

výskyt

 • tantalit - (Fe,Mn)Ta2O6

průmyslová výroba

Ruda se alkalicky taví nebo vyluhuje kyselinami. K dělení kovů se používá extrakce. Potom se převedou na oxidy Nb2O5 a provádí se redukce sodíkem nebo uhlíkem.

fyzikální vlastnosti

 • stříbrolesklý kov
 • měkký, tažný

chemické vlastnosti

 • za zvýšené teploty se slučuje s většinou nekovů, často za vzniku produktů nestechiometrické povahy
 • stálý vůči korozi
 • rozpouští se v horkých minerálních kyselinách
 • s roztavenými hydroxidy nereaguje

užití

 • ideální materiál v chirurgii - naprostá stálost vůči tělesným tekutinám
 • výroba kondenzátorů
 • vlákna nebo nosiče vláken

sloučeniny

 • halogenidy
  • TaF3 (modrý), TaCl3 (černý)
  • TaCl4 (černý), TaBr4 (tmavě modrý), snadno podléhají hydrolýze
  • TaF5 (bílý), TaCl5 (bílý), TaBr5 (žlutý), TaI5 (černý)
 • oxidy
  • Ta2O5, TaO2, TaO
  • v porovnání s oxidem V2O5 stálejší a jen neochotně podléhají reakci
  • mají amfoterní charakter
 • niobičnany
  • Ta2O5 + alkalický hydroxid nebo uhličitan
  • jejich stechiometrická rozmanitost je mnohem menší než u vanadu