protonové číslo 30
relativní atomová hmotnost 65.38
elektronegativita 1.7
elektronová konfigurace [Ar]4s23d10
hustota (g·cm-3) 7.13
teplota tání (°C) 420.00
teplota varu (°C) 906.00

Zinek (30Zn)

výskyt

 • sfalerit ZnS
 • smithsonit ZnCl3
 • zinkit ZnO
 • willemit Zn2SiO4
 • dospělý člověk má obsaženy 2 g Zn v enzymech

průmyslová výroba


  Rudy uhličitanové se žíháním zbaví CO2, rudy sfaleritové se praží, tak se převedou na oxid:
ZnCO3 ® ZnO + CO2
2ZnS + 3O2 ® 2ZnO + 2SO2 (výroba kys. sírové).
  Takto upravené rudy se redukují koksem (při 1 300 - 1 450°C)
ZnO + C ® Zn + CO
  Vyredukovaný zinek se oddestiluje a přetavením čistí. Nebo se rudy zpracují elektrolyticky. Na ZnO se působí zředěnou H2SO4. Vzniklý roztok ZnSO4 podléhá elektrolýze, Zn se vylučuje na hliníkové katodě.

fyzikální vlastnosti

 • lesklý kov
 • křehký
 • při zahřátí na teplotu 100 - 150°C kujný
 • nad teplotu 200°C opět křehký
 • kation zinku je jedovatý, bezbarvý

chemické vlastnosti

 • na vlhkém vzduchu se pokrývá vrstvou oxidu, hydroxidu nebo uhličitanu
 • slučuje se s kyslíkem na ZnO, sírou, fosforem a halogeny
 • v neoxidujících kyselinách se rozpouští za vývoje H2
 • s oxidujícími kyselinami je reakce složitější, závisí na teplotě a koncentraci
 • rozpouští se ve vodných roztocích alkalických hydroxidů za vzniku iontu [Zn(OH)4]2-:
  Zn + 2NaOH + 2H2O ® Na[Zn(OH)4] + H2

užití

 • antikorozní povlaky - 30 - 45% produkce Zn
 • slitiny
 • zinkový plech - střechy
 • výroba článků
 • polygrafický průmysl
 • v laboratoři k přípravě H2
 • redukční činidlo (granulovaný nebo práškový)

sloučeniny

 • hydridy
  • ZnH2
   • bílá látka
   • příprava: ZnBr2 + 2LiH ® ZnH2 + 2LiBr
  • Li[ZnH3], Li2[ZnH4], Li3[ZnH5] - bílé látky
 • halogenidy
  • vznikají působením HF, HCl, Br2, I2 na zahřátý kov
  • ZnF2 - málo rozpustný
  • ZnCl2
   • nejdůležitější
   • impregnace dřeva
   • úprava textilií
   • čištění povrchu kovů před pájením
  • ZnBr2, ZnI2 - bílé rozpustné látky
  • vytváří podvojné soli např. (NH4)2[ZnCl4] - tetrachlorozinečnatan amonný
 • sulfid (ZnS)
  • příprava: zinečnatá sůl + sirovodík:
   ZnCl2 + H2S ® ZnS + 2HCl
  • směs ZnS + BaSO4 - bílá barva (lipton)
  • výroba:
   ZnSO4 + BaS ® ZnS + BaSO4
  • působením ultrafialového záření fluoreskuje - výroba obrazovek
 • fosfid (Zn3P2)
  • výroba přímou syntézou
  • přípravky k hubení myší
 • oxid (ZnO)
  • spalováním Zn na vzduchu:
   2Zn + O2 ® 2ZnO
  • rozkladem uhličitanu:
   ZnCO3 ® ZnO + CO2
  • bílý, nerozpustný v H2O
  • rozpustný v kyselinách i zásadách - typicky amfoterní oxid:
   ZnO + 2HCl ® ZnCl2 + H2O
   ZnO + NaOH + H2O ® Na[Zn(OH)3]
   ZnO + 2NaOH + H2O ® Na2[Zn(OH)4]
  • užití
   • výroba pryže - zkracuje dobu vulkanizace
   • pigment ve výrobě barev, má výhodu nad tradiční olovnatou bělobou v tom, že je netoxický a barva není ovlivněna příomností sirných sloučenin, nevýhoda - menší krycí schopnost (zinková běloba)
   • výroba speciálních skel, emailů a glazur - zlepšuje chemickou odolnost
   • výchozí materiál na výrobu zinečnatých mýdel - sušidla nátěrových hmot, stabilizátory plastu, fungicidy
   • lékařství - zinkové masti a zásypy
 • hydroxid (Zn(OH)2)
  • bílá sraženina
  • ZnCl2 + 2NaOH ® Zn(OH)2 + 2NaCl
  • nepatrně rozpustný v H2O
  • amfoterní charakter:
   Zn(OH)2 + H2SO4 ® ZnSO4 + 2H2O
   Zn(OH)2 + NaOH ® Na[Zn(OH)3]
  • rozpouští se v NH3:
   Zn(OH)2 + 4NH3 ® [Zn(NH3)4](OH)2
 • síran (ZnSO4)
  • výroba:
   Zn + H2SO4 ® ZnSO4 + H2
  • krystaluje z roztoku jako heptahydrát ZnSO4·7H2O = bílá skalice
  • konzervační činidlo na dřevo
  • mořidlo v textilním průmyslu
  • k výrobě litoponu
  • velmi čistý v očním lékařství