protonové číslo 39
relativní atomová hmotnost 88.91
elektronegativita 1.1
elektronová konfigurace [Kr]5s24d1
hustota (g·cm-3) 4.47
teplota tání (°C) 1530.0
teplota varu (°C) 3264.0

Yttrium (39Y)

historie

 • kovové yttrium získal v roce 1828 velký F. Wöhler redukcí chloridu yttritého draslíkem

výskyt

 • Yttrium se vyskytuje společně s lanthanoidy

průmyslová výroba

 • nerosty obsahující lanthanoidy se louží kyselinou chlorovodíkovou (HCl), kyselinou sírovou (H2SO4) nebo hydroxidem sodným (NaOH) - vzniká směs solí, která se dělí chromatograficky, poté se sloučeniny převedou na fluoridy a z nich se prvky v kovové podobě získají redukcí vápníkem

fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý měkký kov

chemické vlastnosti

 • značně reaktivní
 • na vzduchu shoří na Y2O3
 • snadno reaguje s halogeny
 • po zahřátí reaguje s většinou nekovů
 • reaguje s vodou za vývoje vodíku
 • rozpouští se ve zředěných kyselinách
 • více bazické než Sc
 • sklon k tvorbě komplexů menší než u Sc
 • vodné roztoky yttritých solí jsou méně hydrolyzovány

užití

 • základ luminoforů k vyvolání červené barvy na obrazovkách televizorů
 • granáty (Y3Fe5O12) - mikrovlnné filtry v radarech
 • granát (Y3Al5O12) - náhrada diamantu
 • malý neutronový průřez - možné uplatnění jako zpomalovač neutronů v jaderných reaktorech

sloučeniny

 • oxid yttritý (Y2O3)
  • příprava - přímým slučováním prvků
  • bílá pevná látka
 • hydroxid yttritý (Y(OH)3)
  • příprava - reakcí yttritých solí s alkalickými hydroxidy
  • absorbuje oxid uhličitý (CO2) - vzniká zásaditý uhličitan yttritý (Y2(CO3)3 · Y(OH)3)
  • gelovitá sraženina
 • existují i halogenidy, síran a dusičnan