protonové číslo 57
relativní atomová hmotnost 138.91
elektronegativita 1.1
elektronová konfigurace [Xe]6s25d1
hustota (g·cm-3) 6.17
teplota tání (°C) 920.00
teplota varu (°C) 3470.0

Lanthan (57La)

historie

 • Oxid lanthanitý izoloval v roce 1839 Mosander jako znečištěninu doprovázející dusičnan ceričitý.
 • Kovový lanthan byl získán v roce 1923 elektrolýzou taveniny halogenidů.

výskyt

 • Lanthan se vyskytuje společně s ostatními lanthanoidy
 • monazit - fosforečnan lanthanu, thoria a lanthanoidů MIIIPO4
 • bastnaezit - uhličitan-fluorid Lanthanu a lanthanoidů MIII(CO3)F

průmyslová výroba

 • Nerosty obsahující lanthanoidy se louží kyselinou chlorovodíkovou (HCl), kyselinou sírovou (H2SO4) nebo hydroxidem sodným (NaOH) - vzniká směs solí, která se dělí chromatograficky.
  Poté se sloučeniny převedou na fluoridy a z nich se prvky v kovové podobě získají redukcí vápníkem.

fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý měkký kov

chemické vlastnosti

 • značně reaktivní
 • na vzduchu shoří na oxid lanthanitý (La2O3)
 • snadno reaguje s halogeny
 • po zahřátí reaguje s většinou nekovů
 • reaguje s vodou za vývoje vodíku, zvláště jemně rozptýlený nebo zahřátý
 • rozpouští se ve zředěných kyselinách
 • zásaditější než yttrium

užití

 • v podobě smíšeného kovu - Mischmetal (směs kovových lanthanoidů s 25% obsahem lanthanu) součást kamínků do zapalovačů
 • oxid lanthanitý je přísadou do vysoce kvalitních optických skel, kterým dodává vysoký index lomu
 • s některými oxidy tvoří systém, který byl navržen pro použití místo dražší platiny jako katalyzátor ke zneškodňování výfukových plynů automobilů

sloučeniny

 • oxid lanthanitý (La2O3)
  • příprava - přímou syntézou z prvků
  • zásaditý oxid
  • ve styku s vodou se "hasí" za sykotu a vývoje tepla
 • hydroxid lanthanitý (La(OH)3)
  • silná zásada
 • existují i halogenidy, síran a dusičnan