protonové číslo 54
relativní atomová hmotnost 131.29
elektronegativita -
elektronová konfigurace [Kr]5s24d105p6
hustota (g·cm-3) 0.01
teplota tání (°C) -157.2
teplota varu (°C) -153.3

Xenon (54Xe)

výskyt

 • malém množství v zemské atmosféře (0,008 ml na 100 l vzduchu)

průmyslová výroba

 • vedlejší produkt při frakční destilaci vzduchu

fyzikální vlastnosti

 • bezbarvý plyn
 • radioaktivní (s poločasem rozpadu 3,823 dne)
 • těžko zkapalnitelný z důvodu nízké teploty tání (velmi slabé van der Waalsovy vazby)

chemické vlastnosti

 • chemicky netečný, přesto ale vytváří několik sloučenin

užití

 • plnění žárovek, osvětlovacích trubic a výbojek

sloučeniny

 • fluorid xenonatý (XeF2)
 • fluorid xenoničitý (XeF4)
 • fluorid xenonový (XeF6)
 • oxid xenonový (XeO3)
  • v pevném stavu velmi explozivní (srovnatelný s TNT)
 • hydrogenxenonan sodný (NaHXeO4)
 • xenoničelan sodný (Na4XeO6)