protonové číslo 36
relativní atomová hmotnost 83.8
elektronegativita -
elektronová konfigurace [Ar]4s23d104p6
hustota (g·cm-3) -
teplota tání (°C) -157.2
teplota varu (°C) -153.3

Krypton (36Kr)

výskyt

  • malém množství v zemské atmosféře (0,114 ml ve 100 l vzduchu)

průmyslová výroba

  • jako vedlejší produkt při frakční destilaci vzduchu

fyzikální vlastnosti

  • pouze jednoatomové molekuly
  • těžko zkapalnitelný z důvodu nízké teploty tání (velmi slabé van der Waalsovy vazby)

chemické vlastnosti

  • chemicky netečný plyn
  • tvoří pouze jednoatomové molekuly

užití

  • převážně na plnění žárovek, osvětlovacích trubic a výbojek