protonové číslo 41
relativní atomová hmotnost 92.91
elektronegativita 1.2
elektronová konfigurace [Kr]5s24d3
hustota (g·cm-3) 8.57
teplota tání (°C) 2480.0
teplota varu (°C) 4860.0

Niob (41Nb)

historie

V roce 1801 C. Hatchett analyzoval neznámý minerál a objevil oxid nového prvku, který nazval kolumbium a minerál kolumbit. H. Rose z oxidu izoloval dva prvky tantal a niob.

výskyt

Niob a tantal mají podobné vlastnosti. proto se v přírodě vyskytují pohromadě.
Nejdůležitějším nerostem niobu a tantalu je

 • (Fe, Mn)M2O6 – (M = Nb, Ta) – převažuje-li obsah niobu nad tantalem nazývá se kolumbit, v opačném případě tantalit

průmyslová výroba

Ruda se alkalicky taví nebo vyluhuje kyselinami. K dělení kovů se používá extrakce (např. kyselé roztoky umožňují extrakci niobu do organické fáze). Potom se převedou na oxidy Nb2O5, Ta2O5 a provádí se redukce sodíkem nebo uhlíkem.
Může se připravit i elektrolyticky z roztaveného fluoridu.

fyzikální vlastnosti

 • stříbrolesklý kov
 • měkký, tažný – ve velmi čistém stavu
  nečistoty dodávají kovu tvrdost a křehkost

chemické vlastnosti

 • za zvýšené teploty se slučuje s většinou nekovů, často za vzniku produktů nestechiometrické povahy
 • stálý vůči korozi
 • rozpouští se v horkých minerálních kyselinách
 • s roztavenými hydroxidy nereaguje

užití

 • výroba korozivzdorné oceli
 • Nb + Zr dráty používané v supravodivých magnetech

sloučeniny

 • halogenidy
  • NbIII - (NbX3)
   fluorid niobitý (NbF3) - modrý
   chlorid niobitý (NbCl3) - černý
   bromid niobitý (NbBr3) - hnědý
   jodid niobitý (NbI3)
   příprava - redukcí nebo tepelným rozkladem halogenidů niobičných
   málo reaktivní látky
  • NbIV - (NbX4)
   fluorid niobičitý (NbF4) - zelený
   chlorid niobičitý (NbCl4) - červenofialový
   bromid niobičitý (NbBr4) - hnědý
   fluorid niobičitý (NbI4) - šedý
   příprava - redukcí niobičných halogenidů (NbI4 - tepelným rozkladem NbI5 )
   snadno podléhají hydrolýze
  • NbV - (NbX5)
   fluorid niobičný (NbCl5) - bílý
   chlorid niobičný (NbCl5) - žlutý
   bromid niobičný (NbBr5) - oranžový
   jodid niobičný (NbI5) - barva mosazi
   příprava -slučováním příslušného halogenidu se zahřátým kovem
   těkavé a hydrolyzovatelné látky
   silné Lewisovy kyseliny
 • Niob vytváří různé sulfidy, selenidy a telluridy nestechiometrického složení.
 • oxidy
  • oxid niobnatý (NbO)
   kovová vodivost
  • oxid niobičitý (NbO2)
   příprava - redukcí oxidu niobičného (Nb2O5) vodíkem za vysoké teploty:
   Nb2O5 + H2 → 2 NbO2 + H2O
  • oxid niobičný (Nb2O5)
   příprava - zahříváním kovového niobu v nadbytku kyslíku
   4 Nb + 5 O2 → 2 Nb2O5
   stálejší než oxid vanadičný ( V2O5) - neochotně podléhá redukci
   rozpouští se v koncentrované kyselině fluorovodíkové (HF)
   Nb2O5 + 10 HF → 2 NbF5 + 5 H2O
 • niobičnany
   příprava - reakcí oxidu niobičného (Nb2O5) s oxidy, hydroxidy, uhličitany kovů
   jejich stechiometrická rozmanitost je mnohem menší než u vanadu
   většinou nerozpustné ve vodě
   vykazují piezoelektrické vlastnosti
  • niobičnan sodný (NaNbO3)
   náhrada křemene ve "frekvenčních filtrech" ve sdělovací technice
 • nestechiometrické " bronzy"
   vysoká vodivost charakteristická zbarvení
  • např. SrxNbO3 (x = 0,7 - 0,95)
   mění barvu se stoupajícím obsahem stroncia (Sr) z temně modré na červenou
 • vytváří heteropolyanionty
  • např. Na12(MnNb12O38) · 50 H2O