protonové číslo 87
relativní atomová hmotnost 223
elektronegativita 0.9
elektronová konfigurace [Rn]7s1
hustota (g·cm-3) -
teplota tání (°C) 300.15
teplota varu (°C) 950.15

Francium (87Fr)

historie

  • francium objevila v roce 1939 M. Perey
  • prvek pojmenovala na počest své rodné země

výskyt

  • v přírodě se francium objevuje v nepatrném množství jako vedlejší produkt rozpadu 227Ac v řadě aktinouranové

průmyslová výroba

  • jako vedlejší produkt rozpadu 227Ac v řadě 235U

fyzikální vlastnosti

  • 227Fr má poločas rozpadu 21,8 minuty a emituje záření β-
  • další izotopy byly vyrobeny jadernými reakcemi, ale jejich poločasy rozpadu jsou kratší než má 227Fr
  • jadernými reakcemi byly vyrobeny jiné izotopy, ale jejich poločasy rozpadu jsou kratší než má 227Fr