protonové číslo 79
relativní atomová hmotnost 196.97
elektronegativita 1.4
elektronová konfigurace [Xe]6s24f145d9
hustota (g·cm-3) 19.30
teplota tání (°C) 1060.0
teplota varu (°C) 2860.0

Zlato (79Au)

výskyt

 • ryzí - v nerostech, buď v křemeni nebo v pyritu, zvětráváním hornin se dostalo do řek, které vytvořily nánosy zlatonosného písku
 • ve sloučeninách
  • sylvanit AuAgTe4
  • calaverit AuTe2

průmyslová výroba

 • rýžováním z vodního písku - odd lování písku a Au na základ různé hustoty (rAu = 19,3 g·cm-3, rpísku = 2,5 g·cm-3). Dnes již byly zdroje vyčerpány.
 • dolováním - vytěžená hornina se drtí na prášek, uvolní se zrnka kovu a ta se z tohoto materiálu extrahují buď amalgamací Hg (ze vzniklého amalgamu se Au získává oddestilováním Hg) nebo kyanidovým způsobem za současného vhánění vzduchu
  4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O ® 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH.
  Z roztoku se zlato vysráží zinkem. Zlato se může elektrolyticky přečistit na kov čistoty 99,5%.

fyzikální vlastnosti

 • světle žlutý lesklý kov
 • měkký
 • dokonale tažný
 • dobrý vodič tepla a elektřiny
 • ze zředěných vodních roztoků AuCl3 působením redukčních činidel se získává koloidní zlato (roztoky červené, modré, falové) př. "Cassiův purpur" - vzniká redukcí SnCl2 (barvení skla a keramiky)
 • jeden izotop

chemické vlastnosti

 • vůči kyslíku stálé
 • odolává kyselinám
 • rozpouští se v lučavce královské (koncentrovaná HCl a HNO3 v poměru 1:3)
 • rozpouští se v kyselinách, je-li přítomna oxidující směs, např. volný brom

užití

 • v mezinárodním obchodu
 • výroba šperků (ve slitinách s příměsí Cu, Ag, někdy Pd)
 • zubní lékařství, revmatologie, léčba nádorů
 • mincovní kov
 • v průmyslu elektroniky (materiál na nekorodující kontakty)
 • kosmický výzkum (součást slitin na tvrdé pájky a také k odrážení tepelného záření)
 • stavebnictví - folie tloušťky 20 pm na vnitřních stranách oken jako tepelná izolacce (v zimě zabraňuje ztrátám tepla, v létě odráží infračervené záření)

sloučeniny

 • jsou odvozeny od jednomocného a trojmocného Au
 • halogenidy
  • AuF3 - žlutooranžový
  • AuBr3 - červenohnědý
  • AuCl - žlutý
  • AuI - žlutý
  • AuCl3
   • červený, rozpustný
   • působením lučavky nebo chloru na práškové Au
   • v jeho vodném roztoku je obsažena komplexní kys. H2[AuCl3(O)] - trichloro-oxozlatitá
   • redukcí - "Cassiův purpur" - viz fyzikální vlastnosti
   • reaguje s HCl
    AuCl3 + HCl ® H[AuCl4] - kys. tetrachlorozlatitá - krystaluje jako tetrahydrát - žluté silně hygroskopické jehličky Na[AuCl4]·2H2O - sklářský průmysl, zdobení porcelánu, výroba léčiv, galvanické pozlacování
 • oxid zlatitý (Au2O3)
  • hnědočený prášek
  • vzniká při zahřívání Au(OH)3
 • hydroxid zlatitý (Au(OH)3)
  • srážení - z chloridu zlatitého alkalickým hydroxidem nebo uhličitanem
   AuCl3 + 3NaOH ® Au(OH)3 + 3NaCl
   AuCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O ® 2Au(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl
  • má amfoterní charakter, převládá charakter kyseliny
   Au(OH)3 + OH- ® [Au(OH)4]- [AuO2]- + 2H2O
 • kyanid zlatný (AuCN)
  • žlutá barva
  • nerozpustný
  • snadno vytváří komplexní sloučeniny s alkalickými kyadnidy
   AuCN + NaCN ® Na[Au(CN)2] - dikyanozlatnan sodný
  • zahříváním se rozkládá
   2AuCN ® 2Au + (CN)2 - dikyan