protonové číslo 18
relativní atomová hmotnost 39.948
elektronegativita -
elektronová konfigurace [Ne]3s23p6
hustota (g·cm-3) 1.784 (za standardních podmínek)
teplota tání (°C) -189.3
teplota varu (°C) -185.3

Argon (18Ar)

historie

 • 1894 — W. Ramsay a lord Rayleigh izolovali argon z "atmosférického dusíku"
 • název z řeckého argón - líný

výskyt

 • v zemské atmosféře (1 l ve 100 l vzduchu)
 • produkt radioaktivního rozpadu — vzniká záchytem elektronů izotopem 40K

průmyslová výroba

 • jako vedlejší produkt při frakční destilaci vzduchu
 • část argonu se získává při výrobě amoniaku (kumuluje se jako nečistota ze vstupních plynů N2 a H2

fyzikální vlastnosti

 • monoatomické molekuly
 • bezbarvý, bez chuti, bez zápachu

chemické vlastnosti

 • chemicky netečný plyn
 • tvoří klathráty s hydrochinonem a s vodou

užití

 • převážně na plnění žárovek, osvětlovacích trubic a výbojek
 • inertní atmosféra při vysokoteplotních metalurgických procesech
 • klathráty umožňují skladování argonu