protonové číslo 45
relativní atomová hmotnost 102.91
elektronegativita 1.4
elektronová konfigurace [Kr]5s24d7
hustota (g·cm-3) 12.40
teplota tání (°C) 1960.0
teplota varu (°C) 4500.0

Rhodium (45Rh)

výskyt

 • mimořádně vzácný prvek
 • doprovází ostatní platinové kovy

průmyslová výroba


  Získává se postupy používanými při oddělování Ag, Au a všech platinových kovů. Zpracování výchozí suroviny jako při výrobě ruthenia. Získání rhodia ze zbytku, který zůstává nerozpuštěn, je znázorněn na obrázku:


fyzikální vlastnosti

 • našedlý, lesklý tvrdý kov
 • kujný a tažný
 • 1 izotop

chemické vlastnosti

 • odolný vůči kyselinám nevyjímaje lučavku královskou
 • v červeném žáru reaguje s kyslíkem a chlorem
 • převedení kovu do roztoku tavením s NaHSO4 nebo zahříváním s konc. HCl a NaClO3 v zatavené trubce při 150 °C

užití

 • katalyzátor - např. v automobilech k zneškodňování výfukových plynů a v podobě fosfanových komplexů v hydrogenačních reakcích
 • rhodiová čerň - jemný práškový kov (odolný vůči síře)
 • porhodiování kovových předmětů - odolné a vzdorující kyselinám, zachovávají si lesk (chirurgické nástroje)

sloučeniny

 • Rh ve sloučeninách jednomocné až šestimocné. Nejčastěji je trojmocné.
 • halogenidy
  • RhF6 (černý), (RhF5)4 (tmavě červený), RhF4 (purpurově červený), RhF3, RhCl3 (červené), RhBr3 (červenohnědý), RhI3(černý)
  • RhIII
   • ve vodě nerozpustné
   • příprava přímou syntézou s výjimkou RhI3, ten se přpravuje reakcí RhBr3 a KI
   • málo reaktivní látky
  • hydráty RhIII
   • jejich roztoky jsou žluté, způsobuje to přítomnost kationtu [Rh(H2O)6]3+
  • RhCl3·3H2O - nejdostupnější výchozí látka k přípravě dalších sloučenin rhodia
 • oxidy
  • Rh2O3
   • vzniká zahříváním kovového Rh nebo RhCl3 na 600 °C v proudu kyslíku
   • dá se také připravit dehydratací Rh2O3·5H2O, který vzniká působením alkalických hydroxidů na roztoky obsahující RhIII
  • RhO2
   • připravuje se zahříváním Rh2O3 v atmosféře kyslíku za zvýšeného tlaku
 • sulfidy
  • vynikají chemickou odolností, zejména vůči kyselinám
  • vlastnosti polovodiče
  • RhS2 - přímou syntézou prvků
  • Rh2S3 - z vodných roztoků RhIII působením H2S
  • Rh2S5 - zahříváním směsi RhCl3 a S na 600 °C
 • komplexní sloučeniny
  • [RhX6]2- (X = F, Cl)
  • [RhX6]3-
  • [Rh(NH3)6]3+ [Rh(H2O)6]3+
  • [Rh(CN)6]3-
  • [Rh(NH3)5H]2+