protonové číslo 49
relativní atomová hmotnost 114.82
elektronegativita 1.5
elektronová konfigurace [Kr]4d105s25p1
hustota (g·cm-3) 7.31
teplota tání (°C) 156.61
teplota varu (°C) 2080.0

Indium (49In)

historie

 • indium dokázali poprvé v roce 1863 F. Reich a H. T. Richter
 • pojmenovali ho podle indigově modré čáry v plamenném spektru (latinsky indicum)

výskyt

 • vyskytuje se v sulfidických rudách zinku a olova

průmyslová výroba

 • z popílků emitovaných při pražení Zn/Pb- sulfidických rud
 • v průběhu pražení sulfidických rud Fe a Cu
 • elektrolýzou, po předchozí koncentraci roztoků získaných při výrobě jiných prvků (Pb,Zn)

fyzikální vlastnosti

 • stříbrošedý kov
 • vysoký lesk
 • vydává při ohýbání ostrý „zvuk“
 • měkký, dá se snadno krájet nožem

chemické vlastnosti

 • na suchém vzduchu stálé
 • žíháním shoří na oxid inditý (In2O3)
 • reaguje s halogeny a sírou
 • slabě amfoterní
 • nerozpouští se v roztocích hydroxidů alkalických kovů

užití

 • příprava nízkotajících slitin
 • slitiny In s Bi, Cd, Pb a Sn (teplota tání 50 až 100°C) se používají na tavné pojistky, regulátory tepla a samočinná hasící zařízení
 • polovodiče typu AIIIBV, jako InAs a InSb, se používají v nízkoteplotních tranzistorech, termistorech a optických zařízeních (odporových fotonkách)
 • ve vysokoteplotních tranzistorech se používá InP
 • u určitých jaderných reaktorů se užívá jako složka moderátorových tyčí
 • výroba tranzistorových spojů p-n-p v germaniu

sloučeniny

 • hydrid inditý (InH3)
  • získal Wiberg (1951) reakcí chloridu inditého s hydridem lithným v etherovém roztoku za obyčejné teploty:
   InCl3 + 3LiH → InH3 + 3LiCl
  • bílá, nestálá látka
 • monohalogenidy (InX)
  • vznikají přímou syntézou prvků nebo zahříváním india s halogenidy rtuťnatými
  • vytváří smíšené halogenidy In[AlX4], In[GaX4]
 • chlorid indný (InCl)
  • připraví se převáděním par InCl2 přes zahřáté indium
  • krvavě červená kapalina
  • tuhne v načervenalou hmotu
  • vodou se okamžitě rozkládá na chlorid inditý a indium
 • dihalogenidy (InX2)
  • fluorid indnatý (InF2)
   • příprava mírným zahříváním InF3 v proudu vodíku (při silnějším zahřívání proběhne redukce na kov)
   • bezbarvý
   • na vlhkém vzduchu se zvolna zbarvuje šedě (vodou se štěpí na InF3 a kovové indium)
  • chlorid indnatý (InCl2)
   • příprava zahříváním india v proudu chlorovodíku
   • jantarově žlutá tavenina
   • tuhne v bezbarvé krystaly
   • vodou se rozkládá na kovové indium a chlorid inditý
 • trihalogenidy (InX3)
  • fluorid inditý (InF3)
   • příprava termickým rozkladem hexafluoroinditanu amonného :
    (NH4)3[InF6] → NH4[InF4] + 2NH3 + 2HF
    NH4[InF4] → InF3 + NH4F
   • bezbarvý
   • ve vodě nepatrně rozpustný
   • trihydrát InF3·3H2O dobře rozpustný ve vodě
  • chlorid inditý (InCl3)
   • bezbarvý
   • v roztaveném stavu nažloutlý
   • příprava spalováním zahřátého india v proudu chloru:
    2In + 3Cl2 → 2InCl3
   • zahříváním směsi oxidu inditého a uhlí v proudu chloru:
    In2O3 + 3C + 3Cl2 → 2InCl3 + 3CO
   • rozpouštěním india v kyselině chlorovodíkové :
    2In + 6HCl → 2InCl3 + 3H2
   • z roztoku krystaluje jako tetrahydrát InCl3·4H2O
   • vytváří komplexní ionty [InCl4]-, [InCl5]2-
 • sulfid indnatý (InS)
  • příprava tavením složek v poměru, který odpovídá jeho vzorci
 • sulfid inditý (In2S3)
  • příprava zaváděním sulfanu do roztoků inditých solí (pouze slabě kyselých):
   2InCl3 + 3H2S → In2S3 + 6HCl
  • žlutá látka
  • tavením india se sírou dostaneme sulfid inditý rumělkově červené barvy
  • snadno rozpustný v kyselině dusičné
 • oxid indný (In2O)
  • vzniká při zahřívání In2O3 v proudu vodíku:
   In2O3 + 2H2 → In2O + 2H2O
 • oxid inditý (In2O3)
  • příprava žíháním hydroxidu, síranu nebo dusičnanu:
   2In(OH)3 → In2O3 + 3H2O
  • světle žlutý prášek, který zahříváním tmavne
  • rozpustný v kyselinách
  • v alkalických hydroxidech a ve vodném roztoku amoniaku se nerozpouští
 • hydratovaný oxid inditý In2O3·H2O
  • bílá gelovitá sraženina
  • vylučuje se z roztoků inditých solí působením alkalického hydroxidu nebo amoniaku
 • hydroxid inditý (In(OH)3)
  • gelovitá bílá látka
  • amfoterní charakter – rozpouští se v kyselinách – indité soli:
   In(OH)3 + 3HCl → InCl3 + 3H2O
  • v roztocích alkalických hydroxidů – tetrahydroxoinditany – nestálé:
   KOH + In(OH)3 → K[In(OH)4]
  • zahříváním přechází na oxid hydroxid inditý:
   In(OH)3 → InO(OH) + H2O
 • síran inditý (In2(SO4)3)
  • připravuje se reakcí india, oxidu inditého nebo hydratovaného oxidu inditého s kyselinou sírovou:
   In2O3 + 3H2SO4 → In2(SO4)3 + 3H2O
  • krystalizuje v bílých krystalcích podle teploty jako hexa- nebo dodekahydrát (In2(SO4)3·6H2O, In2(SO4)3·12H2O)
  • tvoří kamence se síranem rubidným, cesným a amonným:
   např. (NH4)In(SO4)2·12H2O
 • dusičnan inditý (In(NO3)3)
  • vzniká reakcí roztoku oxidu inditého s nadbytkem kyseliny dusičné:
   In2O3 + 6HNO3 → 2In(NO3)3 + 3H2O
  • krystalizuje v bezbarvých dlouhých hranolech nebo jehlicích In(NO3)3·4,5H2O
  • tvoří podvojnou sůl s dusičnan amonný NH4In(NO3)4