protonové číslo 55
relativní atomová hmotnost 132.905
elektronegativita 0.9
elektronová konfigurace [Xe]2s1
hustota (g·cm-3) 1.90
teplota tání (°C) 28.50
teplota varu (°C) 705.00

Cesium (55Cs)

historie

 • cesium objevili R.W. Bunsen a G. R. Kirchhoff o rok dříve než rubidium (1860), také v dürkheimské minerální vodě
 • název získalo podle barvy nejdůležitější linie ve spektru (z latinského caesius – nebesky modrý)

výskyt

 • polucit Cs4Al4Si9O16·H2O, jediný zdroj na světě je u jezera Bernic (Manitoba)

průmyslová výroba

 • vedlejší produkt při výrobě lithia

fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý měkký kov
 • krystalizuje v kubické prostorově centrované soustavě

chemické vlastnosti

 • nejreaktivnější ze všech alkalických kovů
 • reaguje prudce s vodou – při této reakci se vznítí
 • stejné reakce jako u draslíku
 • tvoří slitinu se zlatem (CsAu) – polovodič typu N
 • barví plamen modře

užití

 • tenká vrstva cesia na stříbře se využívá v televizní technice (snímání obrazu)