protonové číslo 12
relativní atomová hmotnost 24.305
elektronegativita 1.2
elektronová konfigurace [Ne]3s2
hustota (g·cm-3) 1.74
teplota tání (°C) 649.00
teplota varu (°C) 1105.0

Hořčík (12Mg)

historie

 • sloučeniny hořčíku jsou známé již od starověku
 • jméno prvku navrhl v roce 1808 H. Davy
 • prvek byl získán elektrolytickou metodou, kterou navrhli J.J. Berzelius a M.M. Pontin

výskyt

 • hořčík je šestým nejrozšířenějším prvkem zemské kůry
 • magnezit - MgCO3
 • dolomit - MgCO3·CaCO3
 • kieserit - MgSO4·H2O
 • epsomit - MgSO4·7H2O
 • periklas - MgO
 • brucit - Mg(OH)2
 • karnalit - KCl·MgCl2·6H2O
 • olivín - (Mg, Fe)2SiO4
 • mastek - Mg3Si4O10(OH)2
 • spinel - MgAl2O4
 • v mořské vodě je MgCl2
 • v některých minerálních vodách
 • zelené barvivo rostlin - chlorofyl

průmyslová výroba

 • elektrolyticky z roztaveného bezvodého chloridu hořečnatého
  nebo termickou redukcí kalcinovaného dolomitu ferrosiliciem za sníženého tlaku a teploty 1150°C:
  2(MgO·CaO) + FeSi → 2Mg + Ca2SiO4 + Fe

fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý, lesklý, kujný a tažný kov

chemické vlastnosti

 • na suchém vzduchu se nemění
 • na vlhkém se pomalu oxiduje
 • při zahřívání na vzduchu shoří za vývinu oslňujícího světla - vzniká bílá směs oxidu hořečnatého (MgO) a nitridu hořečnatého (Mg3N2)
 • s vodou reaguje velmi pomalu
 • v kyselinách se rozpouští snadno
 • při zahřátí se ochotně slučuje se sírou, halogeny, fosforem a vodíkem
 • s amoniakem reaguje za zvýšené teploty - vzniká nitrid hořečnatý (Mg3N2)
 • má redukční účinky
 • reaguje s alkyl a arylhalogenidy za vzniku Grignardovy sloučeniny (RMgX, ArMgX)

užití

 • konstrukční materiál - lehké slitiny - letectví, karoserie aut
 • fotografická a optická zařízení
 • složka obalových materálů
 • ochrana jiných kovů před korozí
 • zachycování (stop) kyslíku
 • redukční činidlo

sloučeniny

 • chlorid hořečnatý (MgCl2)
  • připrava reakcí hořečnaté soli s kyselinou chlorovodíkovou a následnou krystalizací:
   MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + H2O + CO2
  • krystaluje jako hexahydrát MgCl2·6H2O
  • používá se v textilním průmyslu
  • příprava tzv. Sorelova cementu - do koncentrovaného roztoku MgCl2 se zamíchá oxid hořečnatý - vzniká bílá pasta, která za několik hodin ztuhne v pevnou hmotu (dichlorid-oxid hořečnatý):
   MgCl2 + MgO → Mg2Cl2(O)
   přidáním korkových nebo dřevěných pilin do Sorelova cementu vzniká xylolit (podlahy)
 • oxid hořečnatý (MgO)
  • obchodní název - pálená magnézie
  • připravuje se vyžíháním hydroxidu, uhličitanu nebo dusičnanu hořečnatého:
   Mg(OH)2 → MgO + H2O
   MgCO3 → MgO + CO2
  • bílý prášek
  • nepatrně rozpustný ve vodě
  • užití
   • keramický průmysl (ohnivzdorné kelímky, vyzdívky pecí)
   • příprava magnéziového cementu a xylolitu
 • hydroxid hořečnatý (Mg(OH)2)
  • vzniká reakcí hořečnatých solí s roztoky alkalických hydroxidů:
   MgSO4 + 2NaOH → Mg(OH)2 + Na2SO4
  • slabá zásada
  • ve vodné suspenzi (magnesiové mléko) se používá jako antacidum (určitá dávka Mg(OH)2 zneutralizuje 1,37× větší množství HCl než stejná dávka NaOH a 2,85× větší množství HCl, než stejné dávka NaHCO3)
 • síran hořečnatý (MgSO4)
   krystaluje jako monohydrát - kiserit - MgSO4·H2O
  • ten se odvodňuje nebo se zpracovává na heptahydrát - hořká sůl MgSO4·7H2O
  • užití
   • lékařství (projímadlo)
   • textilní průmysl (apretace bavlny a hedvábí)
   • plnidlo v papírenském průmyslu
   • výroba barev a mýdla
 • uhličitan hořečnatý (MgCO3)
  • izomorfní s vápencem (CaCO3)
  • příprava čistého MgCO3 je obtížná
  • srážením hořečnatých solí roztokem uhličitanu vznikají zásadité uhličitany hořečnaté kolísavého složení
  • normální uhličitan se vyloučí z roztoku jen tehdy, je-li přítomna nadbytečná kyselina uhličitá
  • přírodní MgCO3 (magnezit) - žáruvzdorné vyzdívky do pecí
  • zásaditý uhličitan hořečnatý (MgCO3·Mg(OH)2) - tzv. bílá magnézie
  • užití
   • lékařství
   • do zubních past
   • plnidlo v papírenství a gumárenském průmyslu
 • fosforečnan hořečnatý (Mg3(PO4)2)
  • v živočišných i rostlinných organismech
  • příprava - reakcí hořečnaté soli s alkalickým fosforečnanem:
   3MgSO4 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3Na2SO4
  • v přítomnosti amonných iontů vzniká fosforečnan amonno-hořečnatý (NH4MgPO4·6H2O)
  • vyžíháním přechází na difosforečnan dihořečnatý (Mg2P2O7):
   2NH4MgPO4 → Mg2P2O7 + 2NH3 + H2O
  • tato reakce se využívá v analytické chemii při stanovení hořčíku nebo fosforečnanových iontů