protonové číslo 37
relativní atomová hmotnost 85.468
elektronegativita 0.9
elektronová konfigurace [Kr]5s1
hustota (g·cm-3) 1.53
teplota tání (°C) 39.00
teplota varu (°C) 688.00

Rubidium (37Rb)

historie

 • rubidium objevili jako stopovou složku lepidolitu (K2Li3Al4Si7O21(OH,F)3) R.W. Bunsen a G. R. Kirchhoff v roce 1861 v dürkheimské minerální vodě
 • název získalo podle barvy nejdůležitější linie ve spektu z latinského rubidus = temně červený

výskyt

 • vzácný prvek
 • doprovází ostatní alkalické kovy v nepatrném množství
 • minerál obsahující rubidium není znám

průmyslová výroba

 • vedlejší produkt při zpracování lepidolitu na lithium
 • redukcí roztaveného chloridu rubidného vápníkem při teplotě 750°C, za sníženého tlaku:
  2RbCl + Ca → 2Rb + CaCl2

fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý měkký kov
 • radioaktivní, dlouhý poločas rozpadu
 • krystalizuje v kubické prostorově centrované soustavě

chemické vlastnosti

 • reaktivnější než draslík
 • reaguje prudce s vodou:
  2Rb + 2H2O → 2RbOH + H2
 • na vzduchu se rychle oxiduje
  • oxid rubidný (Rb2O) – zářivě žlutý
  • peroxid rubidný (Rb2O2)
  • hyperoxid rubidný (RbO2) – tmavohnědý
  • seskvioxid (Rb2O3)
  • ozonid (RbO3)
  • suboxidy (Rb6O, Rb9O2)
 • barví plamen červenofialově
 • tvoří slitinu se zlatem (RbAu) – polovodič typu N
 • rozpustné v kapalném amoniaku
 • rozpustné v tetrahydrofuranu, ethylenglykolu – roztoky se používají jako silná redukční činidla

užití

 • užití rubidia a jeho sloučenin je zanedbatelné

sloučeniny

 • stejné jako u draslíku