protonové číslo 80
relativní atomová hmotnost 200.59
elektronegativita 1.4
elektronová konfigurace [Xe]6s24f145d10
hustota (g·cm-3) 13.50
teplota tání (°C) -38.80
teplota varu (°C) 356.00

Rtuť (80Hg)

výskyt

 • cinabarit (rumělka) - HgS

průmyslová výroba

 1. Ruda se praží, uvolňuje se rtuť a oxid siřičitý, páry rtuti se ochlazením zkondenzují.
  HgS + O2 (600 °C) ® Hg + SO2
 2. Pražení rudy se železným odpadem nebo páleným vápnem.
  HgS + Fe ® Hg + FeS
  4HgS + 4CaO ® 4Hg + 3CaS + CaSO4
  Vháněním vzduchu do horkého surového kapalného kovu se oxidují stopy Fe, Cu, Zn a Pb a vzniká snadno odstranitelná struska. Další čištění se provádí destilací za sníženého tlaku.

fyzikální vlastnosti

 • kapalný, stříbrobílý, lesklý kov
 • páry jsou monoatomické, toxické
 • vysoký měrný elektrický odpor
 • vysoká hustota

chemické vlastnosti

 • na vzduchu stálý (neoxiduje se)
 • při zahřátí k teplotě varu se pokrývá vrstvičkou HgO
 • ochotně se slučuje i za chladu s halogeny i se sírou
 • nereaguje s neoxidujícími kyselinami (HCl, H2SO4)
 • rozpouští se v konc. HNO3 a horké konc. H2SO4 za vzniku rtuťnatých solí a oxidů dusíku nebo síry:
  Hg + 4HNO3 ® Hg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
  Hg + 2H2SO4 ® HgSO4 + SO2 + 2H2O
 • slitiny s kovy - amalgámy - roztoky kovů (Zn, Cd)
 • nejsnadněji tvoří amalgámy těžké kovy, zatímco lehčí kovy první přechodné řady (s výjimkou Mn, Cu) jsou ve rtuti nerozpustné

užití

 • výroba NaOH
 • elektrotechnický a elektronický průmysl
 • fyzikální přístroje (teploměry, tlakoměry ...)
 • amalgámy - zubní lékařství (plombování)
 • pozlacování, postříbřování v ohni
 • lékařství - masti (rtuťová nebo "šedá" mast)

sloučeniny

 • HgI - rtuťné s dimérním iontem Hg22+
  • starší označení merkurosloučeniny
  • mohou být obecně připraveny redukcí odpovídajících rtuťnatých solí kovovou rtutí nebo srážením z vodných roztoků Hg2(NO3)2
  • halogenidy
   • Hg2F2, Hg2I2 - žluté látky
   • Hg2Cl2, Hg2Br2 - bílé látky
   • Hg2F2 - rozpustný v H2O, ostatní halogenidy v H2O prakticky nerozpustné
   • dají se připravit působením Hg na HgX2:
    Hg + HgX2 « Hg2X2
   • nejdůležitější - Hg2Cl2 - KALOMEL - dříve hodně používán v lékařství
  • síran (HgSO4)
   • málo rozpustný
   • katalyzátor v organické chemii:
    HgSO4 + Hg ® Hg2SO4
    Hg2(NO3)2 + H2SO4 ® Hg2SO4 + 2HNO3
  • dusičnan (Hg2(NO3)2·2H2O - krystalický)
   • příprava: rozpuštěním nadbytku Hg v teplé zředěné HNO3
   • stálý pouze v okyseleném roztoku, protože jinak dochází k hydrolýze na Hg2(OH)(NO3) (světle žlutou zásaditá sůl):
    Hg2(NO3)2 + H2O ® Hg2(OH)(NO3) + HNO3
   • redukční činidlo
  • rozpustné soli HgI: Hg2F2, Hg2(NO3)2, Hg2(ClO4)2
 • HgII - rtuťnaté s iontem Hg2+
  • starší označení merkurisloučeniny
  • halogenidy
   • HgF2, HgCl2, HgBr2 - bílé látky
   • HgI2 - červený, žlutý nad 120 °C
   • připravují se přímou syntézou prvků:
    X2 + Hg ® HgX2
   • rozpustnost klesá od fluoridu k jodidu, který je jenom nepatrně rozpustný
   • nejběžnější HgCl2
    • tzv. sublimát - rozpustný v H2O
    • prudký jed
    • dezinfekční prostředek
    • ochrana dřeva před hnitím
    • redukuje se chloridem cínatým:
     HgCl2 + SnCl2 ® Hg2Cl2 + SnCl4
     Hg2Cl2 + SnCl2 ® 2Hg + SnCl4
   • HgI2
    • rozpustný v alkalickém jodidu:
     2KI + HgI2 ® K2[HgI4] - tetrajodortuťnatan draselný - součást Nesslerova činidla, k důkazu NH3
  • oxid (HgO)
   • v červené a žluté modifikaci - rozdíl v barvě je způsoben velikostí částic
   • červená - tepelným rozkladem Hg(NO3)2 nebo zahříváním Hg v kyslíku (350 °C):
    Hg(NO3)2 ® 2HgO + 4NO2 + O2
    Hg + O2 ® 2HgO
   • žlutá - za studena - srážením roztoků rtuťnatých solí alkalickými hydroxidy:
    HgCl2 + 2KOH ® HgO + 2KCl + H2O
  • sulfid (HgS)
   • 2 modifikace - přímou syntézou prvků za chladu nebo srážením sirovodíkem dostaneme modifikaci černou, která sublimací přejde v modifikaci červenou
   • nerozpustný v H2O, rozpouští se pouze v lučavce královské
   • barva a líčidlo
  • kyanid (HgCN)
   • bezbarvá krystalická látka
   • HgSO4 + 2NaCN ® Hg(CN)2 + Na2SO4
   • rozpustný v H2O
   • prudký jed
  • síran (HgSO4)
   • bílá krystalická látka
   • Hg + 2H2SO4 ® HgSO4 + SO2 + 2H2O
   • katalyzátor v organické chemii