protonové číslo 42
relativní atomová hmotnost 95.94
elektronegativita 1.3
elektronová konfigurace [Kr]5s24d4
hustota (g·cm-3) 10.20
teplota tání (°C) 2620.0
teplota varu (°C) 4650.0

Molybden (42Mo)

výskyt

 • molybdenit (leštěnec molybdenový) - MoS2
 • wulfenit - PbMoO4
  powelit - Ca(Mo,W)O4

průmyslová výroba

molybdenit (MoS2) se pražením převede na oxid molybdenový (MoO3), který se rozpouští v amoniaku na molybdenan amonný a ten se redukuje vodíkem

2 MoS2 + 7 O2 → 2 MoO3+ 4 SO2

MoO3+ 2NH3 + H2O → (NH4)2MoO4

(NH4)2MoO4 + 3 H2 → Mo + 2 NH3 + 4 H2O

fyzikální vlastnosti

 • stříbrobílý lesklý kov
 • v čistém stavu poměrně měkký, křehký

chemické vlastnosti

 • stálý na vzduchu
 • za vyšší teploty (t > 500 °C) shoří v kyslíku na oxid molybdenový (MoO3)
 • za vyší teploty reaguje s řadou nekovů
 • rozpouští se v kyselině dusičné (HNO3) a koncentrované kyselině sírové (H2SO4)
 • nerozpustný v kyselině chlorovodíkové a fluorovodíkové (HCl, HF)
 • nerozpustný v roztocích alkalických hydroxidů

užití

 • katalyzátor v řadě petrochemických precesů
 • materiál na zhotovování elektrod (z molybdenanu amonného redukcí vodíkem)
 • korozivzdorné oceli

sloučeniny

 • MoII
  • halogenidy
   • MoCl2 (žlutý)
   • MoBr2 (žlutočervený)
   • MoI2
   • stálé látky
  • Sulfid (MoS) - zahřátím Mo a S
 • MoIII
  • halogenidy
   • MoF3 (hnědý)
   • MoCl3 (tm. červený)
   • MoBr3 (zelený)
   • redukcí vyšších halogenidů molybdenem,
   • MoI3 (černý) přímou syntézou
 • MoIV
  • halogenidy
   • MoF4 (světle zelený)
   • MoCl4 (černý)
   • MoBr4 (černý)
   • MoI4
   • příprava - přímou syntézou
   • redukcí vyšších halogenidů
   • halogenací nižších halogenidů
   • snadno podléhají oxidaci, hydrolýze
  • oxid (MoO2)
   • fialový
   • redukcí MoO3 vodíkem
   • zahřátím disproporcionuje:
    3MoO2 ® 2MoO3+ Mo
 • MoV
  • halogenidy
   • MoF5 (žlutý)
   • MoCl5 (černý)
 • MoVI
  • halogenidy
   • MoF6 (bezbarvý)
   • MoCl6 (černý)
  • oxid (MoO3)
   • rozkladem molybdenanu amonného zahřátím:
    (NH4)2MoO4 ® MoO3+ 2NH3+ H2O
   • nerozpustný v H2O
   • rozpustný v roztocích alkalických hydroxidů, uhličitanů - molybdenany:
    MoO3+ 2KOH ® K2MoO4 + H2O
    MoO3+ Na2CO3® Na2MoO4 + CO2
  • kyselina (H2MoO4)
   • příprava: (NH4)2MoO4 + 2HNO3(zředěná) ® H2MoO4 + 2NH4NO3
   • stáním se vyloučí žluté krystaly H2MoO4
   • H2O, zahřátím ztrácí vodu a zbývá bílá kys. H2MoO4
  • molybdenany ((MoO4)2-)
   • př. Na2MoO4 (na 1MoO3- 1Na2O)
  • polymolybdenany
   • př. (NH4)6[Mo7O27] (na více MoO3- 1Na2O)
   • molybdenová modř - redukcí molybdenanů oxidem SO2, hydrazínem aj. jako koloidní roztok, odpovídá vzorci Mo2O5·3MoO3·6H2O; význam pro textilní průmysl - barví hedvábí namodro (adsorbuje se snadno na vláknech živošišného i rostlinného původu)