protonové číslo
relativní atomová hmotnost 0
elektronegativita
elektronová konfigurace
hustota (g·cm-3)
teplota tání (°C)
teplota varu (°C)

Radon (86Ra)

historie

 • objeven roku 1900 Friedrichem E. Dornem
 • ale poprvé izolován až roku 1908 sirem Williamem Ramsayem (1852-1916) a Robertem Whytlaw-Grayem

výskyt

 • v malém množství v zemské atmosféře
 • v přírodě spíše společně s radiem, z něhož také vzniká radioaktivním rozpadem

průmyslová výroba

 • vedlejší produkt při frakční destilaci vzduchu

fyzikální vlastnosti

 • bezbarvý plyn
 • radioaktivní (s poločasem rozpadu 3,823 dne)
 • těžko zkapalnitelný z důvodu nízké teploty tání (velmi slabé van der Waalsovy vazby)

chemické vlastnosti

 • mimořádně chemicky netečný
 • tvoří pouze jednoatomové molekuly

užití

 • dříve při léčbě rakoviny k ozařování, ale z důvodu jeho krátkého poločasu rozpadu od něj bylo upuštěno